Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van de site Morecipe.com:

Dank u voor het gebruiken van Morecipe.com.
Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van Website

Alle inhoud op Morecipe.com is alleen voor persoonlijk gebruik. U mag onze inhoud niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U moet 18 jaar of ouder zijn om onze website te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om inhoud op onze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.


Affiliatie links

Op onze website maken we soms gebruik van affiliate links in artikelen waarin we bepaalde keukenproducten of ingrediënten aanbevelen. Als je iets aanschaft via een van onze affiliate links, ontvangen wij een kleine commissie zonder dat dit jou extra kosten oplevert. We zorgen ervoor dat deze specifieke artikelen met affiliatie links altijd duidelijk gemarkeerd zijn.

Naast andere programma’s, nemen we deel aan het Bol.com Partnerprogramma, een affiliate advertentieprogramma ontworpen om ons een manier te bieden om iets te verdienen met onze website door te linken naar Bol.com en andere gerelateerde sites.

Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op Morecipe.com is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mag niet worden gereproduceerd, gewijzigd of op enige wijze worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag links naar onze website of specifieke inhoud delen op sociale media of andere platforms, mits u Morecipe.com als bron vermeldt.

Gebruikersinhoud

Door inhoud in te dienen op Morecipe.com, verleent u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om de inhoud in elke vorm en voor elk doel te gebruiken, reproduceren, wijzigen en verspreiden. U mag geen inhoud indienen die illegaal, obsceen, lasterlijk is of inbreuk maakt op de rechten van derden.

Disclaimer van Garanties

Morecipe.com geeft geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud op onze website. Wij garanderen niet dat onze website ononderbroken of foutloos zal zijn.

Beperking van Aansprakelijkheid

Morecipe.com is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen of schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om inhoud op onze website te gebruiken.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Morecipe.com te vrijwaren en schadeloos te stellen van eventuele claims, schade of kosten die voortvloeien uit uw gebruik van onze website of schending van deze voorwaarden.

Dank u voor het lezen van onze algemene voorwaarden. Als u vragen of zorgen heeft, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.